Ubezpieczenie AC – czym jest i jaką ochronę zapewnia?

Najbardziej popularne, a zarazem jedno z najczęściej stosowanych ubezpieczeń samochodu to zdecydowanie Autocasco. Pomijając oczywiście  inne ubezpieczenia, które dla każdego posiadacza samochodu są obligatoryjne. Ubezpieczenie Autocasco to dodatkowa forma zabezpieczenia, która chroni pojazd przed wieloma przykrymi zdarzeniami tak jak kradzież lub zderzenia ze zwierzętami. Głównie w takich okoliczność polisa AC jest nieocenionym źródłem pomocy dla każdego kierowcy. Zatem czym konkretnie jest Autocasco i jaką ochronę zapewnia?

Ubezpieczenie Autocasco – jak wybrać i co obejmuje?

Posiadanie własnego samochodu wiąże się z wieloma obowiązkami oraz określonymi grupami ryzyka. Jednym z obowiązków, który dotyczy każdego kierowcę, jest posiadanie ważnego ubezpieczenia OC. Uczestnictwo bądź spowodowanie wypadku, to zdarzenie, które jest nieprzyjemną sytuacją na drodze dla każdego właściciela pojazdu. Jednak przy tego rodzaju sytuacjach niezbędne będzie posiadanie dodatkowego ubezpieczenia. Tu z pomocą przychodzi Autocasco. Nie każdy, szczególnie młodzi kierowcy nie wiedzą, czym jest dodatkowa forma ubezpieczenia. Zatem, AC co to (https://superpolisa.pl/faq/ubezpieczenia-ac/ubezpieczenie-samochodu-ac-jakie-wybrac/) konkretnie jest?

Autocasco daje możliwość każdemu posiadaczowi samochodu na jego ubezpieczenie od odpowiednich zdarzeń drogowych i nie tylko. W zależności od wyboru odpowiedniego pakietu pozwala na większy bądź mniejszy zakres ochrony pojazdu. Niemniej najczęściej podstawowe pakiety ochrony pojazdu w ramach Autocasco obejmują szkody, które powstały na skutek:

– kradzieży pojazdu albo części jego wyposażenia,

– kontaktu pojazdu z negatywnymi czynnikami atmosferycznymi,

– nagłych zdarzeń tak jak stłuczki z innymi pojazdami,

– działań osób trzecich tak jak aktów wandalizmów.

Warto pamiętać, że wymienione elementy ubezpieczenia stanowią wyłącznie rodzaje zdarzeń, które zawiera większość podstawowych pakietów. Wraz z rozszerzaniem zakresu ubezpieczenia, wzrasta również jego cena. Tym samym warto, przeanalizować oferty wielu różnych ubezpieczycieli przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Ubezpieczenie Autocasco – o czym warto wiedzieć?

Dodatkowe zabezpieczenie auta, jakim jest AC, ma służyć przede wszystkim efektywnemu korzystaniu z pojazdu. Tym samym w momencie podpisywania umowy z konkretnym ubezpieczycielem należy zwrócić uwagę choćby na odpowiednie wykluczenia. Innym ważnym aspektem, na jaki trzeba zwrócić uwagę to sposób rozliczenia ewentualnej szkody. Z kolei najważniejszym powodem, dla którego warto wybierać rozszerzone warianty ubezpieczenia to malejąca suma ubezpieczeń.

Tagi: ubezpieczenia, polisy samochodowe, ubezpieczenie AC, ubezpieczenie autocasco, rodzaje ubezpieczeń

Oferta ubezpieczeń w Generali – co można objąć ochroną?

Generali, jedno z najstarszych i największych międzynarodowych towarzystw ubezpieczeniowych, oferuje szeroki wachlarz usług mających na celu ochronę Ciebie i Twojej rodziny. Wśród ubezpieczeń oferowanych przez Generali znajdują się ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe, na życie, zdrowotne, turystyczne i biznesowe. Obejmują one różne scenariusze ryzyka i pomagają chronić siebie i swoich bliskich.

Szeroka oferta włoskiego towarzystwa ubezpieczeniowego Generali

Generali zostało założone jeszcze w XIX wieku. Grupa Generali jest jedną z najsilniejszych finansowo firm ubezpieczeniowych na świecie. Główna siedziba tego ubezpieczyciela znajduje się we Włoszech. Generali oferuje polisy ubezpieczeniowe dla samochodów osobowych, motocykli, samochodów dostawczych, autobusów i ciężarówek. Ubezpieczenia komunikacyjne oferowane przez Generali obejmują kompleksowe ubezpieczenie OC. Posiada specjalną polisę dla pojazdów użytkowych.

Ubezpieczenia na dom w Generali

Generali oferuje również polisy ubezpieczeniowe na dom. Polisy te obejmują ubezpieczenie domu, ubezpieczenie domu z pokryciem kosztów ochrony prawnej oraz ubezpieczenie od kradzieży. Ubezpieczenie domu obejmuje ubezpieczenie od ognia, uderzenia pioruna, wybuchu, szkód spowodowanych przez burzę, włamania i uczynienia złośliwych szkód przez osoby trzecie.

Ubezpieczenia na życie i zdrowie w Generali

Generali oferuje ubezpieczenia na życie, zdrowotne oraz grupowe dla firm. Wszystkie z nich obejmują ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie na wypadek śmierci, ochronę na życie na wypadek inwalidztwa oraz ubezpieczenie na życie z ochroną na wypadek ciężkiej choroby.

Ubezpieczenie na życie w Generali zapewnia zryczałtowaną wypłatę osobie uprawnionej w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Polisy ubezpieczenia zdrowotnego obejmują ochronę dla osób fizycznych pracujących oraz ubezpieczenia zdrowotne dla osób samozatrudnionych. Ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników oraz programy ubezpieczeń zdrowotnych są dostępne dla całych grup pracujących w firmach.

Ubezpieczenie turystyczne dla podróżujących w Generali

Ubezpieczenia turystyczne w Generali pokrywają koszty wynikające z uszkodzeń ciała i nabycia chorób dla osób indywidualnych i grup. Firma dostarcza takie rozwiązania jak ochronę dla turystów poniżej 25 roku życia oraz ubezpieczenia wakacyjne.

Ubezpieczenia dla firm i przedsiębiorstw w Generali

Ubezpieczenia biznesowe oferowane przez Generali obejmują ubezpieczenia biznesowe dla korporacji, ubezpieczenia biznesowe dla spółek i sektora MŚP.

 

Generali – ubezpieczenia na życie i pozostałe rodzaje

Generali jest towarzystwem ubezpieczeń na życie, które oferuje polisy dla osób fizycznych. Podobnie jak inne towarzystwa ubezpieczeń na życie, oferuje różne rodzaje polis, w tym polisy terminowe, na całe życie, uniwersalne, grupowe i zmienne.

Czym jest Generali? Podstawowe fakty na temat ubezpieczeń na życie

Generali zostało założone w 1831 roku. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, a działalność obecnie prowadzona jest na całym świecie. Generali oferuje klientom indywidualnym na całym świecie produkty ubezpieczeniowe na życie. Produkty te obejmują:

– terminowe polisy na życie,
– polisy na całe życie,
– uniwersalne polisy na życie,
– zmienne uniwersalne polisy na życie.

Terminowe polisy na życie są najbardziej podstawową formą ubezpieczenia na życie, która obowiązuje przez pewien czas zapisany w umowie. Generali oferuje zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe ich formy. Terminowe polisy na życie oferowane są na okres 10, 15 i 20 lat.

Polisy na całe życie to opcje, które zapewniają ochronę ubezpieczeniową na wszystkie elementy majątku. Składki za te polisy wzrastają wraz z wiekiem.

Uniwersalne polisy na życie są podobne do polis na całe życie, oferując pokrycie całego okresu życia. Składki na te polisy rosną wraz z wiekiem. Są elastyczne i pozwalają dostosowywać składkę do swoich potrzeb.

Zmienne uniwersalne polisy na życie oferują dożywotnie pokrycie z podobną elastycznością jak uniwersalne polisy. Składki na tych polisach rosną wraz z wiekiem. Cechują się najwyższą ceną wykupu.

Każde ubezpieczenie na życie pomaga finansowo członkom rodziny w przypadku śmierci osoby zapewniającej główne źródło utrzymania. W jego skład wchodzi również ubezpieczenie zdrowotne, które pokrywa koszty leczenia i zabiegów chirurgicznych.

Szersza oferta ubezpieczeń Generali

Generali oprócz ubezpieczeń na życie i zdrowie oferuje następujące rodzaje polis:

– osobowe zapewniające ochronę przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, takimi jak wypadki, pożar, włamanie czy klęski żywiołowe.
– samochodu od kradzieży, uszkodzeń i wypadków.
– domu, które obejmuje posiadane mienie, w tym kradzież, uszkodzenia i wypadki.
– dla zwierząt domowych, które pokrywa koszty rachunków weterynaryjnych za zwierzęta.
– biznesowe, które obejmuje własność firmy w przypadku kradzieży, wypadku lub klęski żywiołowej.
– podróżne, które pokrywa koszty podczas wakacji.

Ubezpieczenie rodzinne ma na celu ochronę osób i rodzin przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi. Ubezpieczenie grupowe może stanowić uzupełnienie ubezpieczenia indywidualnego – najczęściej jest wybierane przez właścicieli przedsiębiorstw, którzy chcą ubezpieczyć wszystkich pracowników.